Väikelahendused

Tagasi avalehele

Päikesepaneelide ja energiasalvestite süsteem

Päikesepaneelide ja energiasalvestite süsteem on tänapäevane lahendus, mis võimaldab kodudel, ettevõtetel ja muudel tarbijatel kasutada päikeseenergiat elektrienergia tootmiseks ja salvestamiseks. See süsteem koosneb päikesepaneelidest, mille ülesandeks on päikesevalguse muundamine elektrienergiaks, inverteritest ning energiasalvestitest, mis salvestavad ülejääva elektrienergia.

Salvestite kasutamisel päikesepargis ja elektrisüsteemis on mitmeid olulisi eeliseid:

 1. Energia salvestamine: Päikesepaneelid toodavad elektrit päikesevalgusest, mis on muutuv ja sõltub päevaajast, aastaajast ning ilmastikutingimustest. Salvestid võimaldavad salvestada ülejäävat elektrienergiat päikese aktiivsetel perioodidel ning kasutada seda siis, kui päikesevalgust pole piisavalt. See võimaldab suuremat energiatõhusust ja vähendab vajadust toetuda jaotusvõrgule.
 2. Tasakaalustatud energiasüsteem: Energiasalvestid aitavad tasakaalustada elektrienergia tootmise ja tarbimise vahelist erinevust päikese aktiivsete ja passiivsete perioodide vahel. Energiasalvesti koos päikesepargiga aitab toota stabiilset ja usaldusväärset elektrivarustust isegi öösel või pilvise ilmaga.
 3. Võrgu sõltumatus: Salvestid võimaldavad päikesepargil töötada iseseisvalt või mikrovõrguna, mis tähendab, et süsteem saab toota ja kasutada elektrit ka siis, kui üldine võrguvarustus on häiritud või pole kättesaadav. See suurendab energiavarustuskindlust ja võimaldab vähendada sõltuvust traditsioonilisest jaotusvõrgust. Eriti oluliselt osutuvad salvestid olukorras, kus tööstuses või kodumajapidamises kasutatakse seadmeid, mis hoiavad võrgukatkestuse korral kauba riknemast.
 4. Optimeeritud tarbimine:  Sageli langevad kõrge elektrihinna tunnid kokku aegadega, mil päikesepaneelid päikesest energiat toota ei suuda. Lisaks on talvel päikesepaneelide potentsiaalne tootmisvõimsus piiratud, mistõttu need ei suuda sageli katta koduseid energiavajadusi. Süsteemi lisatud akupangad võimaldavad kasutada salvestatud päikeseenergiat just nendel kõrge hinna perioodidel. Talvel, kui päikesepaneelide abil akusid laadida ei saa, on võimalik akusid laadida otse elektrivõrgust, kasutades selleks öist elektrit, mille hind on madalam. Kui energiasalvestite maht on piisavalt suur, on võimalik öösel akusid laadida ja päeval üldiselt soodsamat elektrihinda kasutada. Seetõttu energiasalvestid võimaldavad päikesepargil optimeerida elektrienergia tarbimist vastavalt kasutajate vajadustele ja nõudlusele. Kasutades salvesteid, saate katta osaliselt või täielikult oma hoone energiavajaduse ning rahaline võit tekib ka võrgust ostetava elektri ja võrgutasudest.
 5. Madal hooldusvajadus: Päikesepaneelid ja energiasalvestid vajavad minimaalset hooldust ning nende elutsükli kulud on madalad.
 6. Keskkonnasõbralikkus: Salvestite kasutamine päikesepargis aitab kaasa keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmisele, vähendades süsinikdioksiidi heitmeid ja sõltuvust fossiilkütustest. See toetab jätkusuutlikku arengut ja aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele.

Salvestid võimaldavad päikesepargis suuremat energiatõhusust, stabiilset elektrivarustust ja keskkonnasõbralikumat energiatootmist, muutes päikeseenergia veelgi atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks energiaallikaks. Päikesepaneelide ja energiasalvestite süsteem on ideaalne lahendus nii era- kui ka ärikasutajatele, kes soovivad investeerida jätkusuutlikku energiasse ja vähendada oma keskkonnamõjusid.

Tehnoloogia:

Päikesepargi tehniline lahendus koos energiasalvestiga hõlmab mitmeid olulisi komponente ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad päikeseenergia tõhusat tootmist, salvestamist ja jaotamist vastavalt tarbijate vajadustele. Siin on üldine ülevaade sellise süsteemi tehnilisest lahendusest:

 1. Päikesepaneelid:

Kõrge efektiivsusega päikesepaneelid, mis muudavad päikesevalguse otse elektrienergiaks. Päikesepaneelid paigaldatakse nii, et maksimaalset ära kasutada päikesevalguse kogumist aastaringselt, tagades seeläbi optimaalse energia tootmise.

 1. Inverterid:

Päikesepaneelid toodavad ja salvestid salvestavad alalisvoolu (DC), kuid enamik kodumaiseid ja kommertslikke elektrisüsteeme kasutavad vahelduvvoolu (AC). Inverterid teisendavad päikesepaneelidelt või salvestitest saadud alalisvoolu vahelduvvooluks, mis on kasutatav elektrivõrgus, hoone- ja majapidamise sisevõrgus.

 1. Energiasalvestid:

Energiasalvestitena kasutatakse akusid, mis võimaldavad üle jäävat päikeseenergiat salvestada ja hiljem kasutada. Akud tuleb valida vastavalt süsteemi vajadustele, võttes arvesse nende mahutavust, energiatihedust, tsüklilist vastupidavust ja laadimisvõimekust.

Akude haldamiseks ja laadimiseks on vaja juhtimissüsteemi, mis optimeerib laadimis- ja tühjendustsükleid ning jälgib akude seisundit ja jõudlust.

 1. Juhtimis- ja jälgimissüsteemid:

Päikesepargi ja energiasalvesti tõhusaks toimimiseks on vaja süsteemi, mis jälgib päikeseenergia tootmist, salvestamist ja tarbimist ning reguleerib seda vastavalt vajadusele. See hõlmab juhtimis- ja jälgimissüsteeme, mis on nii riist- kui ka tarkvaralised lahendused.

 1. Võrguühendus:

Paljud päikesepargid ja energiasalvestuslahendused on ühendatud elektrivõrguga, võimaldades neil vahetada energiat kahe suuna vahel: võtta energiat võrgust, kui päikeseenergia ei ole piisav, ja anda energiat võrku üleliigse päikeseenergia korral.

 1. Juhtimis- ja seiresüsteemid:

Tark juhtimissüsteem, mis jälgib päikesepaneelide ja energiasalvestite tööd ning optimeerib nende tööd vastavalt muutuvatele tingimustele.

Andmekogumis- ja seiresüsteemid, mis jälgivad süsteemi jõudlust ja võimaldavad teha vajalikke korrigeerivaid samme.

 1. Turvasüsteemid:

Turvasüsteemid, mis kaitsevad päikesepargi komponente varguste, vandalismi ja muude ohtude eest.

Andurid ja valvekaamerad võimalike probleemide kiireks avastamiseks ja lahendamiseks